Fotogalerie

Aktuální fotografie

Aktuální fotografie

zobrazit více ..

Historické fotografie

Historické fotografie

zobrazit více ..

O společnosti

Štramberk

KOTOUČ ŠTRAMBERK, spol. s r. o. je známý výrobce stavebního materiálu, surovin k odsiřovacím procesům v tepelných elektrárnách a teplárnách a surovin pro hutní chemickou výrobu a cukrovary.

Jediným vlastníkem společnosti je firma LASSELSBERGER, s. r. o. Plzeň.

Základní náplní výrobní činnosti je kusový vápenec tříděný, určený pro odsiřování tepelných elektráren, tepláren, pro hutní, chemickou a potravinářskou výrobu, mletý vápenec pro zemědělství, důlní a chemickou výrobu a k odlučování oxidů síry z kouřových plynů fluidních kotlů tepláren a elektráren, vápno vzdušné bíle kusové pro hutní a stavební výrobu, vápno vzdušné bílé velmi jemně mleté pro stavební účely, pro odsiřování, vápenný hydrát pro stavebnictví a úpravu pitné vody a mletá struska do maltových a betonových směsí. Z celkové produkce společnosti směřuje nemalé množství do oblasti ekologie, u vápenců je to přibližně 60% z celkového objemu a u vápna cca 30%.

Společnost je držitelem certifikátu dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 a od r. 2005 certifikátu EMS dle normy ČSN EN ISO 14001:2005.