Bílé vápno (hašené) CL 90-S (vápenný hydrát)

Kvalita:

Vápenný hydrát CL 90-S je shodě s ČSN EN 459-1. Systém řízení jakosti je certifikován dle ČSN EN ISO 9001 : 2009.

Použití:

Vápenný hydrát CL 90, velmi čistý, objemově stálý, velmi jemný je připraven výpalem z velmi čistých vápenců (obsah CaCO3 > 97,00 %), následným pomletím a hydratováním na požadované parametry. Pro svou vysokou chemickou čistotu a vysoký obsah CaO je vhodný pro použití:

 • suché omítkové směsi
 • stavebnictví
 • úprava vod včetně neutralizace odpadních vod

Expedice, skladování a doba použití:

 • VL-železniční vozy Raj nebo autocisterny
 • balené po 25 kg (paleta 1,0 t)
 • hydrát musí být při přepravě a skladování chráněn před vlhkostí
 • dovolená doba skladování je 6 měsíců ode dne expedice

Vápenný hydrát pro úpravu pitné vody (VH - UPV)

Kvalita:

Vápenný hydrát (velmi jemný) pro úpravu pitné vody sestává převážně z hydroxidu vápenatého a pro své vlastnosti je určen pro úpravu pitné vody. Výroba je ve shodě s PN 72 2241 a splňuje základní požadavky Zákona 258/2000 Sb. v platném znění a vyhlášku MZ č.409/2005 Sb. v platném znění, která je prováděcím předpisem zákona v oblasti vodárenských chemikálií.

Použití:

Vápenný hydrát je připraven výpalem z velmi čistých vápenců (obsah CaCO3 > 97 %), následným podrcením a hydratováním za definovaných podmínek na požadované parametry.

 • výrobek je určený pro ekologické účely
 • úprava pitné vody
 • úprava vod pro energetiku
 • neutralizace a úprava vod

Expedice, skladování a doba použití:

 • železniční vozy RAJ nebo autocisterny
 • výrobek musí být při přepravě a skladování chráněno před vlhkostí
 • dovolená doba skladování je do 6 měsíců