Granulovaná vysokopecní struska SMŠ dle PN 72 2090, velmi jemně mletá

Kvalita:

Velmi jemně mletá granulovaná struska SMŠ 400 je ve shodě s PN 72 2090. Systém řízení jakosti je certifikován dle ČSN EN ISO 9001 : 2009.

Použití:

Velmi jemně mletá granulovaná struska je práškové latentně hydraulické pojivo vyrobené semletím vysušené vysokopecní granulované strusky, která splňuje požadavky dle ČSN EN 197-1 na požadované parametry. Aktivaci SMŠ 400 je možno provádět portlandským cementem, vápnem, sádrou a roztoky alkalických sloučenin v závislosti na účelu použití.

  • do maltových směsí
  • v silniční výstavbě
  • jako hydraulická složka v betonových směsích ke zvýšení konečných pevností a zvýšení odolnosti proti agresivnímu prostředí . Vhodnost použití je nutno ověřit průkazními zkouškami.

Expedice, skladování a doba použití:

  • železniční vozy Raj nebo autocisterny
  • struska musí být při přepravě a skladování chráněna před vlhkostí
  • dovolená doba skladování je 90 dní ode dne expedice