Účinný hydraulický produkt

Kvalita:

Účinný hydraulický produkt UHPŠ je ve shodě s PN UHPŠ 72 2092. Systém řízení jakosti je certifikován dle ČSN EN ISO 9001 : 2009.

Použití:

UHPŠ je latentní hydraulická příměs ve svém složení statisticky homogenní vyráběná z vysokopecní granulované strusky, křemičitého popílku a ostatních složek uvedených v podnikové normě na požadované parametry. UHPŠ zlepšuje plasticitu a zvyšuje odolnost proti agresivnímu prostředí.

  • jako složka pro výrobu maltových a betonových směsí
  • jako hlavní složky pro výrobu cementu CEM dle ČSN EN 197-1

Expedice, skladování a doba použití:

  • železniční vozy Raj nebo autocisterny
  • UHPŠ musí být při přepravě a skladování chráněn před vlhkostí
  • dovolená doba skladování je 90 dní ode dne expedice