Vápence kusové - tříděné

Kvalita

Jednotlivé frakce kusových vápenců tříděných jsou vyráběny ve shodě s ČSN 72 1210ČSN 72 1217. Systém řízení jakosti je certifikován dle ČSN EN ISO 9001 : 2009.

Použití

Štramberské jurské vápence jsou pro svou vysokou čistotu vhodné především v těchto oborech:

  • hutní průmysl
  • chemický průmysl
  • ekologie (neutralizace kyselých složek)
  • stavebnictví (drobné frakce jako kamenivo)

Expedice

železniční samovýsypné vozy (např. Sav,Sas, Wap)
silničními prostředky (nákladní auta) - do frakce 80 mm

Prodávané frakce

  • 0 - 8 mm - třída V (léto frakce 0 - 4 mm)
  • 8 - 30 mm - třída III (léto frakce 4 - 30 mm)
  • 30 - 50 mm - třída III
  • 50 - 80 mm - třída III
  • 80 - 125 mm - třída III