Mletý vápenec pro fluidní kotle VFK-55/V VFK-80/V

Kvalita:

Mleté vápence pro fluidní kotle VFK-55 a VFK-80 jsou ve shodě s ČSN 72 1210, ČSN 72 1217, ČSN 72 1220PN 72 1221. Systém řízení jakosti je certifikován dle ČSN EN ISO 9001:2009.

Použití:

Mleté vápence pro fluidní kotle VFK-55 a VFK-80 jsou připraveny jemným semletím přírodního vápence na požadované parametry. Pro svou vysokou chemickou čistotu a příznivou granulometrii jsou vhodné: - jako účinný sorbent pro odstranění oxidu síry obsažené v kouřových plynech fluidních kotlů.

Expedice, skladování a doba použití:

 • železniční vozy Raj nebo autocisterny
 • vápenec musí být při přepravě a skladování chráněn před vlhkostí
 • dovolená doba skladování je 6 měsíců ode dne expedice

Vápenec velmi jemně mletý VMV-15 / V

Kvalita:

Vápenec velmi jemně mletý VMV-15 /V je ve shodě s ČSN 72 1210, ČSN 72 1217, ČSN 72 1220PN 72 1221. Systém řízení jakosti je certifikován dle ČSN EN ISO 9001:2009.

Použití:

Vápenec velmi jemně mletý VMV-15 /V je připraven jemným semletím přírodního vápence na požadované parametry. Pro svou vysokou chemickou čistotu a příznivou granulometrii je vhodný:

 • pro neutralizaci kyselých složek spalin při technologickém procesu
 • mokré vápencové vypírky
 • chemický průmysl
 • pro stavbu vozovek: hutněné asfaltové vrstvy, lité asfalty

Expedice, skladování a doba použití:

 • železniční vozy Raj nebo autocisterny, balený po 30 kg (paleta 1,08 t)
 • vápenec musí být při přepravě a skladování chráněn před vlhkostí
 • dovolená doba skladování je 6 měsíců ode dne expedice

Vápenec jemně mletý, druh B, vápenaté hnojivo

Kvalita:

Vápenec jemně mletý, druh B - vápenaté hnojivo je podle zákona č. 156/1998 Sb. o hnojivech a ve znění zákona č. 308/2000 Sb. registrováno u Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského. Systém řízení jakosti je certifikován dle ČSN EN ISO 9001:2009.

Použití:

Vápenec jemně mletý, druh B - vápenaté hnojivo je připraveno semletím přírodního vápence. Používá se jako hnojivo na úpravu půdní reakce, k zlepšení fyzikálně-chemických vlastností půdy. Upravuje zejména pH půdy, posiluje biologickou aktivitu půdy, umožňuje lepší hospodaření s půdní vláhou a zlepšuje kvalitu sklizně.

Expedice, skladování a doba použití:

 • železniční vozy Raj nebo autocisterny, balený po 30 kg (paleta 1,08 t)
 • vápenec musí být při přepravě a skladování chráněn před vlhkostí
 • dovolená doba skladování je 6 měsíců ode dne expedice

Vápenec velmi jemně mletý druh 10/V

Kvalita:

Vápenec velmi jemně mletý druh 10/V je ve shodě s ČSN 72 1210, ČSN 72 1217, ČSN 72 1220PN 72 1221. Systém řízení jakosti je certifikován dle ČSN EN ISO 9001:2009.

Použití:

Vápenec velmi jemně mletý druh 10/V je připraven jemným semletím přírodního vápence na požadované parametry. Pro svou vysokou chemickou čistotu a příznivou granulometrii je vhodný:

 • pro použití v podzemí do prostředí plynujících dolů II. třídy nebezpečí k poprašování důlních děl a stavby protivýbuchových uzávěr

Expedice, skladování a doba použití:

 • železniční vozy Raj nebo autocisterny, balený po 30 kg (paleta 1,08 t)
 • vápenec musí být při přepravě a skladování chráněn před vlhkostí
 • dovolená doba skladování je 6 měsíců ode dne expedice

Vápenec mletý - vodovzdorný (se stearinem)

Mletý vápenec se stearinem je jemný prášek, který je obtížně smočitelný ve vodě. Hydrofobní materiál (v podstatě plave na vodě).

Výrobek je ve shodě s PN 72 1222, jemnost vápence dle ČSN 72 1220 odpovídá druhu 9 až 10, čistota odpovídá III-IV dle ČSN 72 1217, ČSN 72 1210.

Oblast použití:

 • Důlní činnost: vápencový prach je určený k poprašování v důlních dílech dolů s nebezpečím výbuchu uhelného prachu a pro budování protivýbuchových prachových uzávěr.